ArtCamp info/scroll down for English/

budova FDU ZČU
budova FDULS ZČU / LSFDA building

Mezinárodní letní škola umění  ArtCamp pořádaná každoročně Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU (dále FDULS) dává již od roku 2005 českým i zahraničním příznivcům umění možnost strávit až tři týdny v kreativním a inspirativním prostředí, objevit či rozvinout svůj talent a připravit se k přijímacím zkouškám na vysoké umělecké  školy.

ArtCamp je svým rozsahem největší letní školou umění v České republice. Díky podpoře města Plzně se může i nadále rozvíjet, nabízet široké veřejnosti atraktivní nabídku kurzů, zvát významné zahraniční umělce a vytvářet tak pro své účastníky mezinárodní prostředí.

V kurzech vedených pedagogy FDULS i hostujícími českými a zahraničními lektory se setkávají a společně tvoří účastníci různých věkových skupin, národností i zaměření. Výuka probíhá v ateliérech FDU i v plenéru, hlavním jazykem je čeština a angličtina. Kurzy jsou vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro stávající i budoucí studenty uměleckých oborů. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Základní nabídka kurzů je každoročně doplňována o nové atraktivní kurzy. Mezi nejoblíbenější patří pravidelně přípravné kurzy k talentovým přijímacím zkouškám na vysoké školy (např. Figurální kresba, Ilustrace, Fashion design, Design obuvi, Keramický design nebo Design). Stejně populární jsou i fotografické kurzy a v dnešní době velmi žádané kurzy zaměřené na grafický design, práci s programy umožňujícími 3D modelování, design interiéru nebo tvorbu šperku. V nabídce nechybí ani tradiční výtvarné techniky jako je kresba, malba, grafické techniky či knižní vazba apod.

Nedílnou součástí ArtCampu je také program pro volný čas zahrnující návštěvy muzeí a galerií, výlety, exkurze, přednášky, party, sportovní aktivity apod. 

Podrobné informace k letní škole ArtCamp najdete na www.fdu.zcu.cz/artcamp
a aktuální dění můžete sledovat na facebooku.

---

ArtCamp Summer School

Since 2005 the ArtCamp international summer school organised annually by the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art (LSFDA) has been giving both Czech and international art lovers the opportunity to spend up to three weeks in a creative and inspiring environment while discovering and developing their talent and/or preparing for their studies at art schools.

In terms of its scope, ArtCamp is the largest summer school of art in the Czech Republic. Thanks to the support from the city of Pilsen it can keep on developing while offering an attractive portfolio of courses to the public and inviting renowned international artists to create an international environment for its participants.

Participants of different ages, nationalities and personal interests meet and work together on courses led by LSFDA pedagogues and by both Czech and international visiting artists. The tuition takes place in the studios and in the open air, with Czech and English being the main means of communication. The courses are suitable both for the general public from beginners to advanced participants and the present or future art students. Successful participants receive a Certificate of Attendance.

New attractive courses are introduced every year. In terms of popularity, the preparatory courses for talent exams at art colleges and universities (such as Figure Drawing, Illustration, Fashion Design, Shoe Design, Ceramic Design and Design) are the most popular ones. Photographic courses are equally popular, as are classes focusing on graphic design, work with 3D modelling software, interior design and jewellery design. The list of courses also includes traditional art techniques such as drawing, painting, lithography and book binding.

The free-time program is an important part of ArtCamp and includes visits to museums and galleries, lectures, excursions, parties and sports activities.

Detailed information about ArtCamp Summer School is available at www.fdu.zcu.cz/artcamp
and you can follow up-to-date news on facebook.

ArtCamp group photo
 

 


Žádné komentáře:

Okomentovat