pondělí 10. července 2017

Hiroko Matsushita: Here and There


Hiroko Matsushita je japonská umělkyně a ilustrátorka, která pracuje převážně s papírem, jako perforovaným médiem, jeho světlem a stíny. Vedle papírových ilustrací pro mnoho komerčních projektů zkoumá dualitu a nejistotu hranic mezi vnitřním a vnějším prostorem, přítomností a nepřítomností.

Papír autorku inspiruje především pro své možnosti dualistického pojetí, ze kterého můžu čerpat; přední a zadní strana, plochost a objem, pozitivní a negativní prostor nebo světlo a stín.

Výstava představuje dvě umělecká rozdílná díla, která jsou ale založená na stejném konceptu - "tady a tam". První je kniha odrážející dualistické prvky tradičních příběhů, jako je dobro a zlo, mládí a stáří nebo štěstí a neštěstí. Skládaný papír vytváří dva různé pohledy zvenčí i zevnitř, což odkazuje na známé a neznámé příběhy.

Druhým dílem je velký geometrický objekt vytvořený přímo na stěně galerie. Malé krabice jsou vyrobeny z papíru a jsou spolu vyrovnány tak, aby tvarovaly stěnu a proměňovali její perspektivní strukturu.

Vernisáž výstavy proběhne v Galerii Ladislava Sutnara ve středu 12. července v 18 hodin.


----

Hiroko is a Japanese artist and illustrator who predominantly uses paper, light and shadow as a preferred medium. Alongside her paper illustration for many commercial projects she explores duality and uncertainty of the boundary between inside and outside, presence and absence.

" I will exhibit two art works based on the concept of ‘here and there’ in Ladislav Sutnar Gallery.
One is a book reflecting dualistic elements of traditional tales such as good/evil, young/old or happiness/unhappiness. Folded paper creates two different viewpoints of inside and outside, which alludes to known and unknown stories.

Another work is a large geometrical object directly mounted on the wall of the gallery. Small boxes are made with paper and aligned together to shape a wall and a perspective structure.

I choose paper as the preferred material for the most of my works. Paper intrigues me not only because of my cultural background, but also because of the dualistic notion that I can draw from; front/back, flatness/volume, positive/negative space and light/shadow."

Exhibition opening takes place on Wednesday July 12th 2017 at 6 pm at the Ladislav Sutnar Gallery. 


www.hirokomatsushita.com


Žádné komentáře:

Okomentovat