středa 12. července 2017

Figura 21 / přednáška - lecture

/scroll down for English/

Zveme všechny účastníky ArtCampu, zejména ty z kurzu figurální kresby, k účasti na přednášce úspěšné malířky Marie Gabánkové, která dlouhodobě žije a tvoří v Kanadě.

kdy: 13. července 2017, 16:30 hod.
kde:  lobby FDULS (vedle recepce)

přednášející: Maria Gabánková
www.paintinggallery.ca

Téma: Figura 21 / současná figurální tvorba, ukázka z výstav v Kanadě, v Čechách a na Slovensku. Práce podle živého modelu, sochy, použití fotografie, využití manekýnů a neobvyklých předloh, které se navzájem prolínají. Filozofické a spirituální pozadí, hledání smyslu existence. Práce na kanadské umělecké škole Ontario College of Art and Design University, Toronto. 

Maria Gabánková se ve své přednášce mimo jiné zamyslí nad otázkou důležitosti a místem, které téma lidské postavy zaujímá v současném uměleckém světě. účastníkům představí tvorbu vybraných umělců, které měla možnost osobně poznat (např.David Hockney, malíři Lucien Freud, Jim Dine, Odd Nerdrum, Antonio Garcia Lopez, kritik Clement Greenberg a další).

Lidská postava jako poetická metafora. 
Poezie těla, Podobenství těla, Tělo prachu, Anatomie lidského nitra - to jsou názvy některých z autorčiných výstav kreseb a maleb určených jejím zájmem o lidskou postavu a vnitřního člověka. V řadě experimentálních kompozic zkoumá vztah mezi křehkým symbolismem předmětů, architektonických a přírodních prvků a lidskou bytostí.
V tomto směru se její tvorba do velké míry pojí s pozorováním a rozborem jako způsobem záznamu. Pocit údivu nad čímkoli, co existuje, slouží jako primární katalyzátor odezvy.
Složitost, tajuplnost a jedinečnost osobnosti jsou jádrem její portrétní tvorby a představují báječnou výzvu, která pro ni jde mnohem dále než jen pokus o zachycení podoby. Vizuální vnější podoba se pojí s vnitřní oblastí citu, ducha a myšlenky. Zabývá se otázkou a výrazem víry v Boha. V tomto kontextu autorku fascinuje "Jak se Boži tajemství prolamuje do nejobyčejnější každodenní reality..." ( Pascal Quinard: Georges de la Tour)
Maria Gabánková se narodila v Ostravě, vyrůstala s bratrem Janem v rodině malířů Antonie Laníkové-Gabánkové a Jozefa Gabánka. V roce 1968 celá rodina odešla do Vancouveru v Kanadě. Maria nyní žije v Torontu se svým manželem Alešem Březinou. Od roku 1980 vystavuje v Kanadě, USA, Jižní Koreji a v Evropě. Poslední samostatné výstavy byly v Ostravě v Slezskoostravské galerii 2014 a v Torontu v Loop Gallery 2016. V letech 1990-2015 působila na Ontario College of Art and Design University v Torontu, kde vyučovala figurální kresbu a malbu. Součástí její tvorby jsou portréty významných osobností kulturního a společenského života.


All ArtCamp participants, especially those taking the figure drawing course, are invited to attend a lecture of a successful painter Maria Gabankova who lives and works in Canada.

when: 13 July 2017, 4.30 p.m.
where: lobby of the LSFDA building (next to the reception)
lecturer: Maria Gabankova
www.paintinggallery.ca

topic: Figure 21 / contemporary figurative art, examples of artwork presented at exhibitions in Canada, in the Czech Republic and Slovakia. Working with live models and sculptures, using photographs, mannequins and unusual models. Philosophical and spritual background, search for the meaning of existence. Work at the Canadian art school Ontario College of Art and Design University, Toronto.

Žádné komentáře:

Okomentovat