pondělí 27. února 2017

Novinky 2017 / News on 2017

Mezi novinky letošního roku patří dva kurzy zaměřené na ilustraci. V prvním z nich odhalí účastníci pod vedením japonské umělkyně Hiroko Matsushity principy japonských a dalších tradičních technik skládání a stříhání papíru pro tvorbu trojrozměrného díla, v druhém pak íránský umělec Ali Bozari nabídne vhled do historie perské i do současné íránské ilustrace. Z Velké Británie dorazí filmový výtvarník Chris Rosewarne, který povede kurz zaměřený na Science fiction design pro film. Příznivcům fashion designu letos poprvé nabízíme kurz zaměřený na módní doplněk pod vedením absolventky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara MgA. Aleny Zendekové. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů.
Nově nabízíme kurz nového cirkusu, který má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Poslední novinkou jsou kurzy Hudební kompozice a Sborového zpěvu, které pořádáme ve spolupráci s katedrou hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU.

-------
We are happy to introduce our news at ArtCamp: two couress of illustration - the first with Hiroko Matsushita, where you can find a magic of folding and cutting paper for creating three-dimensional works, the second is an Iranian artist Ali Bozar offers insight into the history of Iranian illustrations. From the UK arrives production designer Chris Rosewarne, who will lead the course on Science fiction design for film. Another new course is for fans of fashion design - the graduate of LSFDA Alena Zendeková will teach the participants about the latest fashion trends and learn how to work with them and make their own fashion accessories.
We now offer a course of new circus, which aims to open the way for participants to use their own body as an artistic tool and provide inspiration for future work. The latest news are courses of music composition and choral singing, which we organize in cooperation with the Department of Music Culture of the Faculty of Education, Univerity of West Bohemia.

pondělí 13. února 2017

Zažij ArtCamp / Come and experience ArtCamp

Vyzkoušet si u nás můžete animaci, vytvořit plakát nebo logo, vytvořit autorskou knižní vazbu, naučit se základy tvorby šperku, nakreslit storyboard a mnoho dalšího...

Více než 30 uměleckých kurzů pod vedením českých i zahraničních lektorů - to je ArtCamp 2017

Přehled kurzů pro letošní rok najdete ZDE.

Make an animated film, shoot cool photos, make storyboards, try art therapy, draw life-size human figure, make and decorate porcelain objects, design logos and furniture, make infographic posters and much more ... ArtCamp 2017!
A list of courses for this year is HERE.