čtvrtek 14. července 2016

Mezinárodní plakátový workshop / International poster workshop

V prvním týdnu ArtCampu proběhl i mezinárodní plakátový workshop pod vedením hostů z Polska - pozvání přijali prof. Blazej Ostoja Lninski a prof. Lech Majewski z Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Studenti pod jejich vedením tvořili nejdříve svůj autoportrét bez použití počítače, tužky či štětce. Výsledný plakát pak převedli do elektronické podoby a prezentovali na závěrečné výstavě.

An international poster workshop led by our guests from Poland - professors Blazej Ostoja Lninski and  Lech Majewski from the Academy of Fine Arts in Warsaw - took place during the first ArtCamp week. The students were challenged to create a self-portrait without using  a computer, a pen or a paintbrush. Then they turned their posters into electronic form and presented at the final exhibition.


 

Žádné komentáře:

Okomentovat