neděle 3. července 2016

Malba - změna pedagoga / Painting - change of a pedagogue

Nemoc si nevybírá, a tak Vás, kteří jste přihlášeni na kurz Malba, provede kurzem místo nemocného doc. Ogouna pražský výtvarník akad. mal. Jiří Šorm.Malíř a cestovatel Jiří Šorm vystudoval Akademii výtvarných umění, věnuje se mimo jiné kresbě, malbě, grafice i sochařství. V jeho tvorbě je patrná intenzivní hra s barvou a světlem, nechává se inspirovat domorodými kmeny a atmosférou míst, která procestoval – patří sem např. Afrika, část Jižní Ameriky, Nepál, Indie i Austrálie.

Další informace se o pedagogovi dozvíte zde


Jiří ŠormThe Prague-based artist and traveller Jiří Šorm will replace our ill colleague Aleš Ogoun in the Painting course this summer. Jiří Šorm studied at the Academy of Fine Arts in Prague, he works  in the area of drawing, painting, graphic art and sculpture. His art is characterised by intensive play with colours and light, he draws inspiration from the indigenous tribes and the atmosphere of the places he has visited on his travels through Africa, South America, Nepal, India and Australia.

You can find out more information about the artist here.
Žádné komentáře:

Okomentovat