středa 13. července 2016

Doprovodné výstavy / Accompanying exhibitions

Letní škola ArtCamp nabízí nejen umělecké kurzy, navštívit můžete také výstavy, které jsou součástí doprovodného programu. Dvě z nich najdete přímo v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, další pak v Galerii Ladislava Sutnara:

The ArtCamp summer school offers not only the art and design courses, you can also visit exhibitions as part of the accompanying programme. Two of them are located right in the building of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, others at the Ladislav Sutnar Gallery:


Renomovaný mexický grafický designér Eduardo Barrera (vlevo) patří v Mexiku mezi mladé grafické designéry, kteří se ve své tvorbě zabývají systematicky plakátem. Jeho tvorba je emotivní, s výraznou stopou osobnosti autora. Výstava "Fly Candy" se nachází v přízemí budovy fakulty. 

 Renowned Mexican graphic designer Eduardo Barrera (left) works systematically with posters throughout his carreer. His work is emotive, reflecting strongly the personality of the author. The exhibition "Fly Candy" is located in the lobby of the faculty building.


Sutnarka hostí také výstavu prací členů Klubu ilustrátorů a vítězné ilustrace Zlaté stuhy 2016, výročního ocenění nejlepších autorů, ilustrátorů a překladatelů literatury pro děti a mládež. Výstavu najdete v prvním patře budovy fakulty.

The Sutnar Faculty also hosts an exhibition of works by selected members of the Illustrators Club and winning illustrations of the Golden Ribbon 2016, the annual award for the best authors, illustrators and translators of literature for children and youth. The exhibition is located on the first floor of the faculty building.


"Mutageny" Václava Šlajcha, absolventa Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, pedagoga, ilustrátora a komiksáře představují jeho malbu a undergroundové komiksy. Výstavu najdete v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně (Riegrova 11).

The Exhibition called "Mutagens" by Václav Šlajch who is a graduate of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, pedagogue, illustrator and comic artist, presents his paintings and underground comics. The exhibition is located at the Ladislav Sutnar Gallery in the center of Pilsen (Riegrova 11).Nespatřený komiks. To je zev výstavy, kterou v Galerii Ladislava Sutnara otevřeme ve středu 20. července v 18 hod. Kanadský umělec a hollywoodský storyboardista Kurt van der Basch zde představí storyboardy k vybraným filmům. 

Unseen Comics. That is the name of the exhibition which we will open on Wednesday 20 July at 6 p.m. at the Ladislav Sutnar Gallery. Canadian artist and Hollywood storyboard artist Kurt van der Basch will present his storyboards for selected movies.


Žádné komentáře:

Okomentovat