čtvrtek 21. dubna 2016

ArtCamp memories ... by Boris Fabris

/scroll down for English/

Jmenuji se Boris Fabris, jsem automobilový designér a na ArtCamp jsem přijel z Itálie.
Myslím, že ArtCamp jako projekt je velmi dobrý nápad, protože všechny druhy kurzů zaměřených na design nebo umění se uskutečňují v tom samém místě a ve stejný okamžik. Studenti, učitelé, umělci a návštěvníci si mohou užít tento zážitek. 

Atmosféra, kterou jsem na fakultě cítil, byla vzrušující. Líbilo se mi, jak v každém zákoutí, na každém patře a na každém místě někdo něco s velikým nadšením tvořil. Líbila se mi budova: její koncept uvnitř, plně otevřený prostor, jako když sdílíte znalosti nejen s vašimi studenty, ale s každým, kdo se může na workshop přijít podívat. Je to jako kdyby umění a design byly ve vzduchu…stačí se jen nadechnout!   

Mně osobně tato zkušenost umožnila seznámit se s novými příjemnými lidmi a lépe poznat univerzitní prostředí. Díky práci se studenty jsem získal nové impulzy a nápady a samozřejmě, nejlepší bylo, když jsme spolu hovořili pro nás stejným, univerzálním jazykem…tedy vášní pro automobilový design.  

Společně strávený čas jsem si po všech stránkách velmi užil a doufám, že se v budoucnosti opět potkáme.

Boris Fabris / hostující umělec, ArtCamp 2015
automobilový designér, Torino, Itálie
  
Boris Fabris / ArtCamp 2015, visiting artistMy name is Boris Fabris, I am a car designer from Italy.
I think that the ArtCamp project is a very good idea because all types of art and design courses are happening in the same place at the same moment. The students, the teachers, the artists and the visitors as well can enjoy this experience.


The atmosphere that I felt at the Faculty was exciting for me. It was exiciting because I liked how in every corner, on every floor and every place someone was creating something with a big passion. I also like the building: the concept inside, totally open space, like that you share the knowledge not only with your students but with everybody that can come in the workshop. It feels like the art and design are in the air... you just need to breath it!!!

Personally, this experience gave to me the opportunity to meet very kind and friendly people and to know more about the "university world". From the students I got new inputs and fresh ideas to make something new and of course the best time was when we spoke the same universal language for us... the big passion for the automotive design.

I enjoyed this time together from all points of view and I really hope that we can meet again in the future.


Boris Fabris / ArtCamp 2015 visiting artist
car designer, Torino, Italy

Žádné komentáře:

Okomentovat