neděle 10. dubna 2016

Anežka Hošková / Nová méda - New Media

/scroll down for English/

Jedním z hostů letošního ArtCampu je i mladá česká umělkyně Anežka Hošková.

Anežka Hošková je výraznou postavou současné výtvarné scény, absolventkou ateliéru intermédií (doc.Václav Stratil) na Fakultě výtvarných umění v Brně. Tvoří kresby, malby, koláže, objekty, instalace, performance. Je členkou A.M.180 Collective, který provozuje od roku 2003 Galerii A.M.180 v Praze a také spolupořádá každoroční festival současné alternativní hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře. Sem přiváží umělce z celého světa, stejně jako během roku na koncerty pořádané v pražských klubech. S bratrem Jakubem Hoškem tvořila uměleckou dvojici Indie Twins, kdy vystupovali i jako DJs. V současnosti pouští Anežka hudbu pod pseudonymem DJ Black Dumpling.

Účastníci jejího kurzu nových médií s podtitulem Audiovizuální subkultury budou mít možnost nahlédnout do světa umění, které propojuje hudbu s vizuálním zážitkem. Seznámí se mimo jiné s aktivitami skupiny A.M. 180 a se zákulisím přípravy koncertů českých a zahraničních alternativních kapel. Dozví se o vývoji kultury DIY /do it yourself/ v souvislosti s vizuální formou hudebních skupin a festivalu Creepy Teepee - zjistí, jak se dnes tvoří obaly MC, CD, LP, programy, weby, bannery, plakáty, letáky, merchandise. Lektorka představí concept Collab Band Sketch Book. Kurz dále nabízí seznámení s prostředím subkultur a autentickou zkušenost s hudebním DJingem.

Hlavní praktickou náplní bude vytváření kreseb a koláží do funzinu a Collab Sketch Booku, seznámení s programem Virtual DJ a mixování hudby, tvorba vizuálu kapely. Nevšedním zážitkem bude jistě promítáni dokumentu o Danielu Johnstnovi a vystoupení hosta kurzu - live show hudební kapely. V závěru kurzu účastníci vystoupí se svou vlastní DJ performance, představí vytvořený funzine, Collab Sketch Book a vytvořené covery.Anežka Hošková
 

Czech artist Anežka Hošková is one of the ArtCamp visitng artists this year.

Anežka Hošková is a very distinctive young artist, graduate of the Intermedia studio at the Faculty of fine arts in Brno. She draws, paints, makes collages, creates objects, installations and performances. She is a member of the A.M. 180 Collective group which runs the A.M.180 Gallery in Prague and co-organises the annual festival of contemporary alternative music Creepy Teepee in Kutná Hora. The group brings artists from around the world to the festival and to various concerts organised thoughout the year in Prague clubs. Together with her brother Jakub Hošek she has formed the Indie Twins artistic group and performed also as a DJ. Nowadays Anežka Hošková performs under the pseudonym DJ Black Dumpling.

The participants of her new media course subtitles Audiovisual Subcultures will have a chance to experience modern forms of art connecting music and visual experience. They will get familiar with the activities of the A.M.180 group which include organisation of concerts of Czech and international alternative bands. They will learn about the development of the DIY /do it yourself/ culture in connection with the visual identity of music bands and the Creepy Teepee festival. They will understand the principles of making MC, CD and LP covers, web pages, banners, posters, leaflets and merchandise for such events. The lecturer will introduce the concept of a Collab Band Sketch Book. The course will also deal with the issue of subcultures and offer an authentic experience with DJing. 

The practical part of the course consists in creating drawings and collages for a funzine and a Collab Sketch Book. The participants will also work with the Virtual DJ program and try mixing music and designing a visual style for a band. The course will also include screening of a document about Daniel Johnston and live show of a guest music band.  At the end of the course the participants will do their own DJ performance and present the funzines, Collab Sketch Books and covers created during the course.

Žádné komentáře:

Okomentovat