úterý 14. července 2015

Začátek ArtCampu 2015 přinesl bohatý doprovodný program / The beginning of ArtCamp 2015 has brought a rich accompanying programme

/for English scroll down/


Na 11. ročníku mezinárodní letní školy ArtCamp 2015 hostuje více než desítka externích a zahraničních lektorů (Francie, Kanada, Itálie, Portugalsko, USA, Japonsko, Polsko, Slovensko).

Včera, 13.7.2015, proběhla v rámci bohatého doprovodného programu videopřednáška z cyklu ArtComTec pod vedením Natana Karczmara, pedagoga z pařížské Université Européenne de la Recherche.  

Natan Karczmar pochází z Francie a je kulturním organizátorem v oblasti divadla a šíření umění. Sám je umělcem, který se věnuje umění komunikace, také je malířem a fotografem. 

Natan Karczmar pořádal v roce 1954 festival filmů o umění v Tel Avivu, Jeruzalémě a v Izraeli. V pozdějších letech přichází se založením muzeí filmů o umění v Kanadě a Mexiku. 

Kontinuálním aspektem jeho práce je realizace projektů zaměřených na šíření umění, dále je průkopníkem v oblasti audiovizuálního umění skrze film, video a internet.

Natan Karczmar nám jako první představil francouzskou uměleckou dvojici, která tento týden vede kurz Videotvorby, jimiž je Gabriel Soucheyre a Marie Sylviane Buzin. 
Gabriel Soucheyre se věnuje tvorbě videa a v roce 1986 založil Vidéoformes, což je první mezinárodní festival videoartu v Clermont-Ferrand. Marie Sylviane Buzin je zpěvačkou, tanečnicí a vizuální umělkyní.
V jejich kurzu mají účastníci možnost vytvořit si krátká experimentální videa ve smyslu videokolektivů, tj. tříminutových videí prezentujících osobní pohled autora na dané město. Vybrané práce budou prezentovány na festivalech Mons Transnumeriques (2015) a VIDÉOFORMES (2016). 
S touto  dvojicí se můžete setkat i zítra, tedy 15.7. v galerii Vestředu od 18:30, při příležitosti promítaní videokolektivů vytvořených studenty a osobního setkání s francouzskými umělci.


ArtCamp 2015 - Gabriel Soucheyre
Gabriel Soucheyre

videomaking

videotvorba


vyučující / Gabriel Soucheyre, Marie Sylviane Buzin; Francie


videomaking

videotvorba


vyučující / Gabriel Soucheyre, Marie Sylviane Buzin; Francie

There is more than a ten visiting, external and foreign lecturers at 11th year of international summer school Artcamp 2015 coming from France, Canada, Italy, Portugal, USA, Japan, Poland and Slovakia. 

Yesterday, on 13th July, in the context of a rich accompanying programme, took place videolecture from the cycle ArtComTec under the tutelage of Natan Karczmar, a pedagogue from Parisian Université Européenne de la Recherche.

Natan Karczmar comes from France and is a cultural organizer in the field of theater and diffusion of art. He is also the artist dedicated to the art of communication, painting and photography.

He organized a festival of films on art in 1954 in Tel Aviv, Jerusalem and Haifa, in Israel. Later on, he created Canadian Museum of Film on Art and Mexican Museum of Film on Art.
A continous aspect of his work is the realization of projects devoted to the art, he is also pioneer in audiovisual diffusion of art through film, video and Internet.

Natan Karczmar introduced as first the French couple of artists, leading the Videocourse at ArtCamp 2015 this week. Their names are Gabriel Soucheyre and Marie Sylviane Buzin.
Gabriel Soucheyre is dedicated to creating videos and he is the founder of Vidéoformes in 1986, which is the first international festival of videoart in Clermont-Ferrand. Marie Sylviane Buzin is a singer, dancer and visual artist. In their course, participants have the opportunity to create a short experimental videos based on the sense of videocollectives; i.e. three-minute lasting videos presenting the personal view of the author on the individual town. Selected works will be presented at festivals Mons Transnumeriques (2015) and VIDÉOFORMES (2015).
You have the chance to meet this artistic couple personally, also tomorrow, on 15th July, in the Gallery Vestředu from 6.30 p.m., at the occassion of projection of videocollectives created by students.

Žádné komentáře:

Okomentovat