středa 29. července 2015

Průběh kurzu Automobilový design / Boris Fabris / Automotive Design

/scroll down for English/

Ve třetím a také posledním týdnu ArtCampu 2015 se zde koná i kurz automobilového designu.
Kurz vedený profesionálním designérem Borisem Fabrisem poskytne účastníkům vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů. Boris Fabris je italský automobilový designer, který působí v automobilce Fioravanti a také je designerem Ferrari SP1. Na ukázkách ze své praxe, skrze odborné materiály i prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými kroky navrhování designu automobilu. V souvislosti s tématem stylu a funkce bude pozornost věnována vybraným automobilům a jejich výrobcům, stejně tak novinkám v automobilovém průmyslu ve spojení s novými materiály a technologiemi.
První dny kurzu lektor účastníky seznámil s historií a principy automobilového designu, dále se věnovali skicování a navrhování automobilů pro vybrané přední automobilové společnosti, kdy se snažili zachovat důležitost obchodní značky a styl, který danou značku charakterizuje. Kurzisté se dále dozvěděli novinky v automobilovém průmyslu – ekodesign, nové typy pohonů, nové technologie a materiály.

---

There is a course of the Automotive Design taking place in the third and also last week of ArtCamp 2015.

The course is under the tutelage of professional designer Boris Fabris who will provide an insight into the automotive design to the participants of his course, its processes and principles. Boris Fabris is an Italian automotive designer, who is employed at car maker Fioravanti and is also a designer of Ferrari SP1. He will familiarize his participants with individual steps of automotive design through some examples of his work, through the professional materials and also by means of practical exercises. In connection with the theme of style and function, attention will be placed on selected cars and their manufacturers, as well as innovations in the automotive industry and technologies.

The first days of course all the participants were introduced into the history and principles of automotive design, also they were engaged in sketching and designing cars for selected leading automotive companies where they tried to preserve the importance of trademark and its typical style. The participants found out about the news in automotive industry - ecodesign, new types of drives, new technologies and materials.

Automobilový design / Automotive Design

Automobilový design / Automotive Design


Automobilový design / Automotive Design


Žádné komentáře:

Okomentovat