čtvrtek 16. července 2015

Makiko Tsuji

/for English scroll down/


Makiko pochází z Japonska, je jí 23 let a studuje Art management na Joshibi University of Art and Design v magisterském programu Art Produce and Museum Study. Na ArtCampu je již podruhé, letos však není běžnou účastnicí a proto jsme se rozhodli Vám ji představit v krátkém rozhovoru: 


Co studuješ a proč jsi se rozhodla věnovat právě tomuto oboru?

Studuji Art management na Joshibi University of Art and Design v Tokiu. Zajímám se o podporu umělců již od střední školy, proto jsem se rozhodla pro tento obor. Momentálně také pracuji brigádně pro Artists in Residence (Youkobo Art Space), kde se snažím najít tu správnou cestu, jak podpořit umělce a následně tuto oblast zkoumám.


*Artists in Residence:

“Artists in Residence (AIR)”  je program na podporu tvůrčí činnosti umělců s poskytováním příležitostí mimo obvyklé prostředí umělců, umožňují jednotlivcům poznat jejich postupy v rámci jiné komunity umělců, setkávání se s novými lidmi, prožívání života v novém prostředí a zároveň zdůrazňují význam kulturních výměn a poznávání nových kultur. Umělci tedy po určitou dobu pracují mimo svou zemi nebo region.Co je Tvým úkolem na ArtCampu 2015?

Tentokrát jsem přijela do Čech jako stážistka ArtCampu, tedy poznat zázemí tohoto programu. Právě teď bedlivě sleduji ArtCamp team, studentskou výpomoc a jejich každodenní úkoly. Souběžně dělám výzkum, kdy se ptám studentů, mladých umělců a lektorů zda znají Artists in Residence.

Co Ti to zatím přineslo a jak se Ti zde líbí?

Minulý rok jsem se zúčastnila tří kurzů na ArtCampu (Knižní vazba, Design šperku a Design světla). Byla jsem zde s dalšími devíti japonskými umělci a studenty. Poznala jsem spoustu nových přátel, které jsem letos opět potkala. Tento program mi přinesl šanci přemýšlet o globálních aktivitáchBěhem tohoto ročníku mám možnost vidět ArtCamp z jiného úhlu pohledu, než v loňském roce, takže je to pro mě opravdu zajímavá zkušenost. Celý ArtCampový tým je velmi zaneprázdněn, mají spoustu povinností, které se musí každý den splnit!

Jsou zde nějaké rozdíly v pojetí akcí tohoto druhu u nás a v Japonsku?

V Tokiumáme spoustu letních škol, ale pravděpodobně nemáme mezinárodní uměleckou letní školu jako je tatotakže máme zájem o tento program a chceme se o něm dozvědět vícePokud se nám podaří uspořádat událost jako je ArtCamp v Tokiu, bylo by to skvělé !!
Makiko comes from Japan, she is 23 years old and study Art Management at Joshibi University of Art and Design in master degree program Art Produce and Museum Study. It's already her second time of being here at Artcamp but not as a participant, so we decided to introduce her in a short interview.

What do you study and why did you choose this discipline?

I'm studying Art management at Joshibi University of Art and Design in Tokyo.
I have been interested in supporting artists since I was a high school student, so I decided to choose and study this course. Currently, I'm working for Artists in Residence (Youkobo Art Space) and it's my part time job, so I'm trying to find a good way for artist support and I'am also doing a research about it.

“Artists in Residence (AIR)” is a program to support the creative activities of artists by providing opportunities for them to stay and work outside their countries or regions for a certain period of time.


What is your assignment at ArtCamp 2015?

This time, I came here as an intern of ArtCamp to get to know the backstage of this program and how the team manages and operates it.
And now, I'm watching closely the team and student supporters to see what are they doing.


In parallel with that, I'm researching how many art students, young artists and art teachers know about Artists in Residence program, so I'm asking about it some participants of ArtCamp. 


What has brought you this far, and how do you like it here?

Actually I took a part in ArtCamp last year for three weeks as a participant with 9 Japanese artists and art students. I was enrolled in three courses (Book Binding, Jewellery Design and Light Design) last time. I really enjoyed it!! I made a lot of friends, and we reunited this time at ArtCamp again!! How wonderful!! This program gave me an opportunity to think about global activities. During this term, I can see ArtCamp from another point of view than last year. So it's really interesting experience for me. The team is very busy, they have a lot of things to do every day!!!Are there any differences in the concept of event of this type in the Czech Republic and in Japan?

We have a lot of summer schools in Tokyo but maybe... we don't have an international art summer school like this, so we are interested in this program and want to know more how does it work. If we could hold an event like ArtCamp in Tokyo, that would be great!!

Žádné komentáře:

Okomentovat