středa 29. července 2015

Kumi Machida

/scroll down for English/ArtCamp 2015
Kumi Machida


Mohla byste představit svou práci a říct nám něco o technikách, které běžně používáte? Jsou to tradiční techniky?

Při své práci v podstatě používám klasické techniky japonské malby. Říká se jim "Nihonga". Mezi témata mé práce patří "komunikace" a "vztahy". A ano, jsou to velmi tradiční techniky, kterých využívám.

Jaké techniky představíte účastníkům Vašeho kurzu?

Ráda bych jim ukázala techniky japonské malby tuší a uměleckého kovového materiálu pro dekoraci.

Máte již nějakou zkušenost jako vedoucí kurzu? Co je pro Vás na této práci zajímavé?

Ne, toto je moje první zkušenost s vedením kurzu. Nejzajímavější jsou pro mě účastníci, kteří mi ukázali kompletně nový smysl a jejich představivost.


Je to Vaše první návštěva České republiky a zároveň Plzně, jaký je Váš dojem?

Ano, je to moje první návštěva České republiky a zatím jsem neviděla žádná jiná města, pouze Plzeň. Nicméně, je tu spousta historických uliček a v rámci ArtCampu jsem poznala milé lidi a stejně tak po Plzni, takže se pro mě Plzeň stala výjimečným místem.


---

Could you introduce your work and tell us something about techniques you normally use? Are these traditional techniques?

My painting style uses basically classic Japanese painting techniques. It's called "Nihonga" in Japanese."Communication" and "relation" are the themes of my work. Yes, these are very traditional techniques.

What techniques are you going to show to your course participants?

I'd like to show the techniques of Japanese Ink Painting and metal art material for decoration.Do you already have some experiences as course leader? What is interesting for you about this work?

No, it's the first experience to have the course like this. The most interesting thing are the participants who show me completely new sense and I've never seen their imaginations before.


It is your first time in the Czech Republic and also in Pilsen, so what is your impression?

Yes, this is my first time of my visit in the Czech Republic and I haven't seen any other cities yet, just the city of Pilsen. However, there are many hystorical streets and I have met kind people at ArtCamp and also in this city, so Pilsen became a special place for me.


Žádné komentáře:

Okomentovat