pondělí 27. července 2015

ArtComTec / Maurice Benayoun / What remains of art when technology vanishes? 25 years of practice in spite of technology

/for English scroll down/Ve třetím týdnu ArtCampu na nás opět čekají přednášky z cyklu ArtComTec. Dnes se nám představí francouzský teoretik a umělec, který se zabývá novými médii - Maurice Benayoun. 

Maurice Benayoun při své práci využívá nejrůznějších médií a často je kombinuje, především se jedná o video, virtuální realitu, web, bezdrátové technologie, rozsáhlé městské instalace uměleckých děl a interaktivní výstavy. V roce 2012 se stal profesorem na School of Creative Media of City University of Hong Kong. 

Tato přednáška bude pojednávat o tom, jak technologie usnadnily vznik nových uměleckých postupů, které zahrnují grafiku, virtuální a rozšířenou realitu, internetovou síť, participativní umění a městská média. 

Během tohoto semináře bude autor hovořit o tom, jak pozadí jeho současné tvorby ovlivnilo jeho praxi v průběhu posledních 30ti let, pohrávající si s počítačovou grafikou, virtuální a rozšířenou realitou, interaktivní a velkoformátovou instalací městských médií, dále s tvorbou soch, fotografií a parfémů.

Přednáška začíná jako obvykle v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a lze ji sledovat i živě online na této adrese:

ArtComTec
Maurice Benayoun

There are an ArtComTec lectures waiting for us also in the third week of ArtCamp! Today we will introduce a French new-media artist and theorist based in Paris. 

His work employs various media, including (and often combining) video, immersive virtual reality, the Web, wireless technology, performance, large-scale urban art installations and interactive exhibitions. 

Technologies have facilitated the emergence of new art practices involving real time graphics, virtual and augmented reality, network and participative art and urban media. 

During his presentation, Maurice will discuss how his contemporary art background impacted his practice during the last 30 years, juggling with computer graphics, virtual and augmented reality, interactive and large-scale urban media installations, but also producing sculptures, photography and perfume.

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here:


Žádné komentáře:

Okomentovat