pátek 24. července 2015

ArtComTec / Katerina Thomadaki / Digital morphogenesis and stellar metamorphosis. About the work of Maria Klonaris and Katerina Thomadaki

 /for English scroll down/Poslední přednáška v tomto týdnu ze série ArtComTec představí Katerinu Thomadaki.

Katerina je umělkyně řeckého původu žijící v Paříži. Spolu s Marií Klonaris vytvořily více než 100 prací uspořádaných v cyklech. Jsou uznávané díky jejich průkopnickým projektům o životním prostředí, feminismu a genderové problematice. 

Klonaris v této přednášce představí intermediální trajektorii, kterou od poloviny 70. let sdílela s Marií Klonaris, zahrnující experimentální film, fotografii, zvuk, zařízení v oblasti životního prostředí, videoartu a digitálního umění. Ve svých dílech Klonaris a Thomadaki ruší hranice umění a technologií, stejně jako hranice genderu. 

Katerina bude diskutovat o radikálním feministickém a antikapitalistickém přesvědčení a konceptu o pojetí mediální ekologie. 

Pozor, pozor! Jelikož se jedná o pátek, přednáška začíná již v 15.00 hod v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a můžete jí sledovat i živě online zde:ArtComTec
Katerina Thomadaki a Maria Klonaris

Our last lecture in this week from the ArtComTec series will introduce a Greek artist and theorist based in Paris. 

Together with Maria Klonaris they created over 100 of works organized in cycles. They are acclaimed because of their projects pioneering on the environment, feminism and gender issues.

She will present the intermedia trajectory she has shared with Maria Klonaris since the mid-70's including experimental film, expanded cinema, photography, sound, environmental installations, videoart and digital art. In their work, Klonaris and Thomadaki abolish frontiers of arts and technologies as well as gender frontiers.

Katerina will discuss their radical feminist and anticapitalist positions and their concept of media ecology. 

Attention, please! It's Friday, so this lecture starts at 3.00 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of design and art and you can watch it also online here: 

Žádné komentáře:

Okomentovat