středa 15. července 2015

ArtComTec / Fred Forest / Od sociologického umění po estetiku komunikace - From Sociological Art to Aesthetics of Communication

/scroll down for English/

Na další videopřednášce z cyklu ArtComTec pod vedením Natana Karczmara dnes přivítáme Freda Foresta z Francie.

Fred Forest je umělec pracující s novými médii a v souvislosti s tím využívá komunikační prostředky jako např. rozhlas, televizi, tisk nebo telefon. Kromě svých děl, která jsou často spojená s masmédii, také využívá publicitu jako surový materiál. Je také dobře známý jako francouzský kritik současného uměleckého establishmentu.

Dále je spoluzakladatelem Sociological Art Collective (1974) a hnutí Aesthetics of Communication (1983).

Přednáška začíná v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a můžete ji sledovat i živě online na adrese
https://www.youtube.com/user/UUDZCUFred Forest


Let's welcome Fred Forest from France at another videolecture from the ArtComTec cycle directed by Natan Karczmar. 

Fred is a French new media artist making use of video, photography, the printed press, mail, radio or television. Aside from his artworks, which are often imbedded in the mass media he also uses publicity as a raw material. Forest is well known in France as a fierce critic of the contemporary art establishment. 

He is also a cofounder of the Sociological Art Collective (1974) and the Aesthetics of Communication movement (1983).

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can also watch it live online:
https://www.youtube.com/user/UUDZCU


Žádné komentáře:

Okomentovat