středa 22. července 2015

ArtComTec / Delphine Fabbri Lawson, Mauricio Dwek / Composing engaged artwork with the technology palette: ANAHATA'S transdisciplinary installations

/for English scroll down/
Jsme uprostřed týdne a čeká nás další přednáška z cyklu ArtComTec. Dnes přivítáme dvojici se jmény - Delphine Fabbri Lawson a Mauricio Dwek.

Delphine je francouzsko-italská umělkyně a kurátorka. Je zakladatelkou a ředitelkou Fluid Image, což je organizace zabývající se tvorbou a výstavou technologického umění. V současné době je také prezidentkou Výzkumu pro umění, vědu a společnost, která tvoří organizaci ANAHATA. 

Mauricio je brazilský inženýr, který prováděl výzkum inženýrského vzdělávání se zaměřením na vědu a studium technologií. V současné době je badatelem při Genoble Institute of Technology v oblasti recyklace a eko-designu. 

Výzkumy ANAHATA jsou ve své podstatě polymorfní: prostředky jsou voleny tak, aby odpovídaly záměrům umělce a dalších zástupců podílejících se na výtvarné stránce. Výrobní proces spočívá v několika výměnách mezi obory a jejich umělci, takže se tradiční znalosti mohou prolnout s nejmodernějšími technologiemi. 

Přednáška začíná jako obvykle v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a lze ji sledovat i živě online na této adrese: 

ArtComTec
Delphine Fabbri Lawson 

ArtComTec
Mauricio Dwek

We are in the middle of this week and there is another ArtComTec lecture waiting for us! This time we will introduce two people - Delphine Fabbri Lawson and Mauricio Dwek.

Delphine is a French-Italian artist and curator. She's also the founder and manager of Fluid Image, a Technological Art production and exhibition organization. Currently, she is the President of the Arts, Sciences and Societies research and creation organization ANAHATA.

Mauricio Dwek is a Brazilian engineer who is currently a researcher at the laboratory of the Grenoble Institute of Technology in the field of recycling and eco-design. 

ANAHATA's research-creations are polymorphic in nature: the media are chosen in order to fit the purpose of the artists and other agents participating in the artwork. The production process consists in several exchanges between discipline and their craftsmen so that traditional knowledge can meet cutting edge technology in a level playground. 

The lecture starts as usual at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here:


Žádné komentáře:

Okomentovat