čtvrtek 23. července 2015

ArtComTec / Annick Bureaud / From art of communication and back again. Art and the Minitel in France in the 80s. A media archeology of a pre-web medium.

/for English scroll down/Další přednáška z cyklu ArtComTec představí Annick Bureaud, pocházející z Francie. 

Annick je nezávislou kritičkou umění, badatelkou, kurátorkou umění, vědy a techniky. Dále je ředitelkou Leonardo/Olats a vyučuje na University of Annecy. Ve své prezentaci autorka krátce představí žurnál Leonardo pro další vývoj toho, co je nazýváno jako telematické umění, které koresponduje s mnoha současnými problémy. 

V roce 2012 Francie deaktivovala svůj komunikační systém Minitel, který vynalezla v 80. letech. Od samého počátku a během několika málo let se Minitel stal doménou uměleckých projektů a uměleckých pokusů. Minitel je často považován za předchůdce internetu, který byl vytvořen s tím, že patří do "sítě umění". Spíše než předchůdce internetu, Minitel Art bylo plně inovativní a experimentální umění své doby. 

Přednáška začne jako tradičně v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a je možné ji sledovat i živě online na této adrese:


ArtComTec
Annick Bureaud


The other lecture from the ArtComTec series will introduce Annick Bureaud, coming from France. 

Annick Bureaud is an independent art critic, researcher and curator in art, science and technology. She is the director of Leonardo/Olats. She will briefly come back to the Journal Leonardo for further development to what is considered "Telematic Art", that actually resonates with many of the current issues.

In 2012, France deactivated the Minitel communication system that the country invented and set up in 80s. From the very beginning, and during a few years, the Minitel has been the territory of art projects and art experiments. The Minitel is often considered as a "pre-Internet" platform and the art that was created with it as belonging to "network art". More than a precursor to Internet Art, Minitel Art was a fully innovative and experimental digital art of its time.

As usual, the lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here:

Žádné komentáře:

Okomentovat