pátek 10. července 2015

ArtCamp 2015: doprovodný program pro 1. týden / ArtCamp 2015: accompanying programme for the first week

!!! Upozorňujeme, že výstavy Ladislav Sutnar: užitá tvorba a Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar jsou zdarma pouze pro účastníky letní školy, ostatní hradí vstupné standardně !!!
!!! Please note that the exhibition Ladislav Sutnar: Applied Art and Ladislav Sutnar: Venus and Inspiration Sutnar are free only for participants of the summer school, the other pays a standard admission!!!


Žádné komentáře:

Okomentovat