pátek 3. července 2015

ArtCamp 2015: doprovodný program / ArtCamp 2015: accompanying programme

/scroll down for English/Tři červencové týdny, 35 uměleckých kurzů, čtyři stovky účastníků, hostující lektoři z USA, Francie, Itálie, Polska, Kanady, Portugalska, Slovenska i České republiky. To vše bude ArtCamp 2015, který se bude konat v termínu 13. - 31. července 2015. Už jedenáctý ročník letní školy opět nabídne vedle výuky v kurzech i zajímavý doprovodný program, letos s celou řadou atraktivních novinek.
Doprovodný program je otevřený i široké veřejnosti, vstup je ZDARMA.
Aktuální informace k akcím budou během letní školy k dispozici i na facebooku.
Na co se tedy můžete těšit?
Pondělky
16.30 hod. - přednáška z cyklu ArtComTec
19.30 hod. - prohlídka výstavy Ladislav Sutnar - knižní tvorba
20.20 hod. - ArtCamp 20 x 20 - představení hostujících umělců ArtCampu 2015 ve formátu PechaKucha
Úterky
16.30 hod. - přednáška z cyklu ArtComTec
17 hod. - prohlídka výstavy Ladislav Sutnar - užitá tvorba 
(zdarma pro účastníky ArtCampu, ostatní zájemci hradí vstupné)
Středy
16.30 hod. - přednáška z cyklu ArtComTec
17 hod. - prohlídka výstav Ladislav Sutnar - Venuše a Inspirace Sutnar
(zdarma pro účastníky ArtCampu, ostatní zájemci hradí vstupné)
18.30 hod. - vernisáž výstavy z cyklu ArtComTec a Natan Karczmar uvádí ...
Čtvrtky
16.30 hod. - přednáška z cyklu ArtComTec
20 hod. - Ozvěny FDUF / filmový večer - ohlédnutí za festivalem studentských filmů
Pátky14 - 15 hod. - prezentace výstupů jednotlivých kurzů letní školy ArtCamp za daný týden formou výstavy v ateliérech
15 hod. - přednáška z cyklu ArtComTec
další program dle domluvy - možnost návštěvy výstav, prohlídka DEPO 2015, akce na Náplavce atd.
accompanying programme
Na účastníky letní školy ArtCamp 2015 i širokou veřejnost čeká bohatý doprovodný program


Three weeks in July, 35 art courses, four hundred participants, visiting lecturers from the USA, France, Italy, Canada, Poland, Portugal, Slovakia and the Czech Republic - this is ArtCamp 2015, which will take place 13 - 31 July 2015. Besides its art and design courses the eleventh year of the summer school will offer a rich accompanying programme, this time with many new features.
The ArtCamp accompanying programme is open to the general public and admission is free!

Updated information about the events will be also available on Facebook throughout the summer school.

This is what you can look forward to:
Mondays
4.30 p.m. – lecture from the ArtComTec cycle
7.30 p.m. – exhibition tour of Ladislav Sutnar: Book Design
8.20 p.m. – ArtCamp 20 x 20 – presentation of ArtCamp 2015 visiting artists in the PechaKucha format
Tuesdays
4.30 p.m. – lecture from the ArtComTec cycle
5.00 p.m. – exhibition tour of Ladislav Sutnar: Applied Art 
(admission is free for ArtCamp participants, other visitors need to pay admission)
Wednesdays
4.30 p.m. – lecture from the ArtComTec cycle
5.00 p.m. – exhibition tour of Ladislav Sutnar - Venus and Inspiration Sutnar 
(admission is free for ArtCamp participants, other visitors need to pay admission)
6.30 p.m. – vernissage of an exhibition from the cycle ArtComTec and Natan Karczmar present...
Thursdays
4.30 p.m. – lecture from the ArtComTec cycle
8.00 p.m. – FDUF movie night – student film festival flashback
Fridays
2 - 3 p.m. - short exhibition of artwork created in ArtCamp courses that week (takes place in the studios)
3.00 p.m. – lecture from the ArtComTec cycle
further programme according to agreement – the opportunity to visit DEPO2015, events at Náplavka, exhibitions etc.

Žádné komentáře:

Okomentovat