úterý 23. června 2015

ArtCom Tec lectures at ArtCamp 2015

/scroll down for English/


Mezinárodní letní škola umění ArtCamp, která se letos bude konat v termínu 13. - 31. července, opět nabídne bohatý doprovodný program včetně cyklu videopřednášek ArtComTec pod vedením pedagoga pařížské Université Européenne de la Recherche Natana Karczmara.

ArtCom Tec = Art, Communication, New TechnologiesKomunikace umění nebo umění komunikace, vztah mezi uměním a vědou, umění a nové technologie - to jsou některá z témat, která budou prezentovat profesionálové z oboru - umělci, teoretici a vědci z Francie, Belgie, USA, Brazílie a dalších zemí, se kterými se spojíme pomocí videokonference.


Místo konání: 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Univerzitní 28, Plzeň

Čas:   
pondělí - čtvrtek / 16.30 - 17.30 hod.
pátek 15 - 16 hod.


Přednášky jsou otevřené i pro širokou veřejnost.
VSTUP ZDARMA

Přednášky můžete také sledovat online: https://www.youtube.com/user/UUDZCU


Anotace všech přednášek najdete zde.

ArtComTec / program
13. 7.
Video jako zvuk + obrazový materiál. Prezentace videokolektivů
Gabriel Soucheyre, Marie S. Buzin / Francie

14. 7.
Od estetiky komunikace po relacionismus
Natan Karczmar / Francie

15. 7.
Od sociologického umění po estetiku komunikace
Fred Forest / Francie

16. 7.
Příprava na rok 2020 (skutečná přítomnost je budoucností většiny lidí)
Tom Klinkowstein / USA

17. 7.
Sítě digitální perspektivy (Poietic Generator)
Olivier Auber / Francie

20. 7.
1985 - 2015: Poohlédnutí se za tím, jak včerejší umělci připravili dnešní svět
Derrick de Kerckhove / Belgie

21. 7.
Umělecké dílo v arteterapii. Psychoanalytický přístup
Fernando Bayro - Corrochano / Francie

22. 7.
Tvorba uměleckého díla za pomoci palety technologií: mezioborové instalace ANAHATA - Flusserova černá skříňka, Vzpomínka stínů
Delphine Fabbri Lawson / Francie, Mauricio Dwek / Brazílie

23. 7.
Od umění ke komunikaci a zpět. Umění a Minitel ve Francii v 80. letech. Historie předchůdce internetu. Annick Bureaud / Francie

24. 7. Digitální morfogeneze a hvězdná proměna. O práci Marie Klonaris a Kateriny Thomadaki
Katerina Thomadaki / Řecko

27. 7.
Co zbyde z umění, když zmizí technologie? 25 let praxe navzdory technologii
Maurice Benayoun / Francie

28. 7.
Nedávné výzkumy skupiny "Poeticas Digitais"
Gilbertto Prado / Brazílie

29. 7.
Na zakázku / umění ve veřejném prostoru
Olga Kisseleva / Rusko

30. 7.
Zvuková poezie jako prostředek vyjádření a komunikace nad rámec jazyka
Anat Pick / Izrael

31. 7. Ars Electronica - mezi uměním, technologií a společností
Martin Honzik / Rakousko


ArtCamp international summer school of art which will take place 13 - 31 July will offer a rich accompanying programme again including a cycle of videoconferencing seminars ArtComTec led by Natan Karczmar from Université Européenne de la Recherche, Paris.

ArtCom Tec = Art, Communication, New Technologies
Communication of art and the art of communication, relation between art and science, art and new technologies - these are some of the topics to be presented by professionals in the field - artists, theorists and scientists from France, Belgium, USA, Brazil and other countries whom we will reach through a videoconference.


Venue:
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia
Univerzitní 28, Pilsen


Time:     Monday - Thursday / 4.30 p.m. - 5.30 p.m.
              Friday / 3 p.m. - 4 p.m.


The lectures are open to the general public.
ADMISSION FREE

You can also follow the lectures online at  https://www.youtube.com/user/UUDZCU

Please find the annotations of the lectures here.


ArtComTec / programme

13 July
Video as sound + image material. Presentation of videocollectives.
Gabriel Soucheyre, Marie S. Buzin / France

14 July
From the Aesthetics of Communication to Relationnisme
Natan Karczmar / France

15 July
From Sociological Art to Aesthetics of Communication
Fred Forest / France

16 July
Getting Ready for 2020 (the Real Present is Most People´s Future)
Tom Klinkowstein / USA

17 July
The Networks Digital Perspective (Poietic Generator)
Olivier Auber / France

20 July
1985 - 2015: Looking back to see how yesterday´s artists prepared today´s world
Derrick de Kerckhove / Belgium

21 July
The artwork temptation in art therapy. A psychoanalytical approach.
Fernando Bayro - Corrochano / France

22 July
Composing engaged artwork with the technology palette: ANAHATA's transdisciplinary installations - Flusser's Black Box, The memory of Shadows.
Delphine Fabbri Lawson / France, Mauricio Dwek / Brazil

23 July Art and the Minitel in France in the 80s. A media archeology of a pre-web medium.
Annick Bureaud / France

24 July
Digital morphogenesis and stellar metamorphosis. About the work of Maria Klonaris and Katerina Thomadaki.
Katerina Thomadaki / Greece


27 July
What Remains of Art When Technology Vanishes? 25 years of practice in spite of technology.
Maurice Benayoun / France

28 July
Recent Researches of the Poeticas Digitais Group
Gilbertto Prado / Brazil

29 July
Custom Made / art in public space
Olga Kisseleva / Russia

30 July
Sound Poetry as means of expression and communication beyond languages
Anat Pick / Israel

31 July
Ars Electronica - between art, technology and society
Martin Honzik / Austria

Žádné komentáře:

Okomentovat