pondělí 23. března 2015

Teendesign 2015

/scroll down for English/

Jak se zúčastnit kurzů letní školy ArtCamp 2015 zdarma či se slevou?

Zkuste štěstí v soutěži Teendesign 2015
tématem už desátého ročníku mezinárodní soutěže pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol je

Sutnar žije!

Jak na to? 
Seznamte se s tvorbou, principy a vizemi Ladislava Sutnara, světoznámého česko-amerického designéra a plzeňského rodáka, po němž nese jméno i naše fakulta. Vyberte si formát a techniku, která vám nejlépe vyhovuje, tvořte, reagujte na práce Ladislava Sutnara svým vlastním originálním způsobem. Vybírat si můžete ze sedmi soutěžních kategorií, výhrou v každé z nich je týdenní kurz mezinárodní letní školy umění ArtCamp 2015 zdarma. Další soutěžící získají slevu. Své příspěvky posílejte do 30. dubna 2015.

Podrobné informace najdete na www.teendesign.fdu.zcu.cz

Teendesign 2015

---

How to participate in ArtCamp 2015 courses for free or with a discount?

Try your luck in the Teendesign 2015 competition
the topic of the tenth annual international competition for secondary school students of all specializations is

Sutnar is alive!

How to go about it?
Learn about Ladislav Sutnar, the world renowned Czech-American designer and Pilsen native whose name our faculty proudly bears. Get familiar with his work, principles and visions and reflect them in your own original way. Think, create, surprise us. Choose the technique and format that suits you best. You have seven competition categories to choose from and you can win free tuition on a one-week ArtCamp 2015 course in each of them. You can also win a discount on tuition. The deadline for competition entries is 30 April 2015.

Please find detailed information at www.teendesign.fdu.zcu.cz

Teendesign 2015

středa 18. března 2015

Flashback / Fashion Design Workshop 2014

Vrcholem ročníku 2014 byla závěrečná narozeninová party a módní show, která představila výsledky třítýdenní práce studentek partnerské Miami University z USA, které prošly pod vedením doc. Heleny Krbcové a za pomoci studentek ateliéru Fashion design celým procesem od kresebného návrhu po výsledný model a jeho prezentaci na módní přehlídce. 

Tématem jejich práce byla "Černá / Bílá". 
Podívejte se, jak celý třítýdenní kurz probíhal:

---

The final ArtCamp birthday party and fashion show was no doubt the highlight of last year´s summer school. The show presented the results of a three-week fashion design workshop for the students of our partner school - the Miami University, USA. Led by doc. Helena Krbcova and supported by our Fashion Design students the American participants experienced the whole process from the initial drawings to the final models and their presentation in a real runway show.

The topic they worked with was "Black / White". 
You can watch a video from their three-week course here:
Video z módní přehlídky / Video from the Runway Show:

neděle 15. března 2015

ArtCamp 2015 - registrace / registrations

/scroll down for English/

 
Chcete-li prožít část svých letních prázdnin netradičně a kreativně, koukněte na nabídku kurzů už jedenáctého ročníku mezinárodní letní školy umění ArtCamp. Právě teď je ideální doba naplánovat si léto a přihlásit se do kurzů, které proběhnou 13. – 31. července 2015

Registrace jsou v plném proudu, takže nezapomeňte odeslat tu svoji do 15. května 2015
Online registrační formulář najdete na www.fdu.zcu.cz/artcamp.

Letos je nabídka kurzů opravdu pestrá - vybírat můžete ze čtyřicítky kurzů a přijede šestnáct hostujících pedagogů z USA, Polska, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Portugalska, Slovenska a České republiky. 

Mimo jiné si letos můžete zkusit natočit animovaný film, vytvořit storyboard, navrhnout design hračky, automobilu, šperku či nábytku, vyzkoušet si japonskou malbu tuší, vytvořit logo, nakreslit figuru v životní velikosti, vymyslet komiks, nafotit super fotky a mnoho dalšího. Tvořit budete na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU pod vedením českých i zahraničních umělců a navíc se můžete i připravit k talentovým přijímacím zkouškám. Odpoledne na vás čeká doprovodný program včetně přednášek, filmových večerů, PechaKucha večerů a zábavy v Plzni – Evropském hlavním městě kultury 2015.
If you want to spend a part of your summer holidays in a unique and creative way, check out the offer of courses of ArtCamp 2015, the eleventh annual international summer school of art. Righ now it is the best time to plan your summer and sign up for the courses which will take place 13 - 31 July 2015.

Registrations are running so do not forget to do yours by 30 April 2015.
You will find the online registration form at www.fdu.zcu.cz/artcamp.

The offer of courses is very extensive this year - you can choose from forty courses including those led by our sixteen visiting artists from the USA, Poland, France, Italy, Japan, Canada, Portugal, Slovak Republic and Czech Republic.

You can for example try to make an animated film, create a storyboard, design toys, cars, jewellery or furniture, learn traditional Japanese ink painting, design logos, draw life-size figures, shoot photos outdoors and in the studio and much more.  ArtCamp courses are designed for the general public and art students and you can choose the right combination of courses depending on your experience and interest. 

There will also be an interesting afternoon and evening programme including lectures, film nights, PechaKucha nights and fun in Pilsen, the European Capital of Culture 2015.