čtvrtek 3. července 2014

vzpomínka na ArtCamp 2013 / memory of ArtCamp 2013

ArtCamp 2014 začne už za pár dní a přitom se zdá, že ročník 2013 skončil teprve nedávno. 
A jaký byl?

To nám připomenou fotky na facebooku (1. týden, 2. týden, 3. týden
a také video účastnice kurzu Videotvorba Markéty Nožinové:
--
ArtCamp 2014 will start in just a few days but it seems like yesterday when ArtCamp 2013 finished. And what was it like?

Let´s remember through the picture galleries on facebook (1st week, 2nd week, 3rd week)
and through a video made by Markéta Nožinová, participant of the Video Making course: 
/scroll down for English/


ArtCamp 2013 | 8. – 26. července 2013

Devátý ročník letní školy ArtCamp proběhl v červenci 2013 poprvé pod jednou střechou, ve velkorysých prostorách nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Díky novým prostorovým možnostem a pokračující grantové podpoře města Plzně mohli zájemci vybírat z dosud nejširší nabídky 35 kurzů s řadou novinek, jako jsou např. kurzy zaměřené na design světla, design informací, tvorbu loga, videotvorbu, práci s porcelánem, modelování a mnoho dalšího.


Kurzy v roce 2013 prošlo na 380 účastníků, z toho stovka ze zahraničí (např. ze Slovenska, Ruska, Francie, Polska, Rakouska, Japonska, Švédska a Estonska). Budova FDU se tak na tři týdny stala místem setkávání a společné tvorby umělců různých národností, věku, zkušeností i zaměření. Její jedinečná atmosféra, otevřené prostory a neobvyklé architektonické řešení se staly inspirací pro vznik velmi zajímavých výtvarných děl, které si mohli účastníci letní školy i ostatní návštěvníci na konci každého týdne letní školy prohlédnout během závěrečné výstavy.

ArtCamp 2013 také přivíta 6 hostujících umělců z USA a ze Slovenska.

memory of ArtCamp 2013
ArtCamp 2013

ArtCamp 2013 | 8 – 26 July 2013 

The ninth ArtCamp took place in July 2013 and for the first time in its history all the courses were set under one roof in the new and spatious building of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art. Thanks to the generous working space and the ongoing grant support from the city of Pilsen the participants could choose from the widest variety of 35 courses including many new ones, such as the courses focused on light design, inforgraphic design, logo, video making, working with porcelain, clay modelling and much more. 

More than 380 participants including one hundred international ones (e.g. from Slovakia, Russia, France, Poland, Australia, Japan, Sweden or Estonia) completed the courses of ArtCamp 2013. The building of our faculty became a place of interaction and cooperation of artists of different nationalities, age, experience and interests for three summer weeks. Its unique atmosphere, open space and unusual architecture inspired many interesting works of art. At the end of each course the participants prepared a final exhibition in their studios to present the restults of their intensive work to their colleagues and to the public.

ArtCamp 2013 also hosted 6 visiting artists from the USA and the Slovak Republic.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat