neděle 13. července 2014

Ohlédnutí za minulým týdnem - Zsuzsa Trieb, účastnice kurzu Litografie / Looking back at last week - Trieb Zsuzsa, participant of the Lithography course

 Zsuzsa Trieb byla účastnicí prvního týdne ArtCampu 2014, konkrétně kurzu Litografie pro pokročilé vedeného doc. Mikolášem Axmannem. Zsuzsa v roce 2007 dokončila své studium malby na University of Fine Arts v Budapešti. Momentálně žije v Německu a věnuje se počítačové grafice a jejímu designu.
O ArtCampu se dozvěděla přes svou kamarádku, která se ArtCampu účastnila minulý rok a letos přijely společně na kurz Litografie.
Zsuzsa se mimo jiné v rámci kurzu věnovala velkoformátovému tisku z kamene.
/

Zsuzsa Trieb participated in the Lithography course led by doc. Mikoláš Axmann during the first week of ArtCamp 2014. Zsuzsa finished her studies of painting at the University of Fine Arts in Budapest in 2007. Now she lives in Germany and focuses on computer graphics and its design. 
She learned about ArtCamp through her frined who participated last year and this year they came together to take the Lithography course. She focused on large-format printing from the stone during her ArtCamp week.

ArtCamp 2014, Litografie, Lithography
Zsuzsa a její první práce / Zsuzsa and her first workArtCamp 2014, Litografie, Lithography
Druhý den kurzu Litografie / second day of  the Lithography course

ArtCamp 2014, Litografie, Lithography
Zsuzsa Trieb při práci / Zsuzsa Trieb working

ArtCamp 2014, Litografie, Lithography
finální velkoformátový tisk / final large-format print

Žádné komentáře:

Okomentovat