úterý 15. července 2014

Jak probíhá kurz Tělo - pohyb - tanec? / What is hapenning in the Body - movement - dance course?

Kurz Tělo, pohyb, tanec pod vedením MgA. Kateřiny Bednářové je v nabídce ArtCampu poprvé a je to zároveň i poprvé, kdy ArtCamp nabízí kurz zaměřený na pohybové umění. 

Týdenní soustředění představí účastníkům tanec jako prostředek vyjádření, který se skládá ze tří základních principů, jimiž jsou prostor, čas a pohyb. Taneční kurz nebyl zařazen do letošní nabídky náhodou. FDU v poslední době realizovala několik projektů, které unikátním způsobem propojily svět výtvarného a dramatického umění a ArtCamp na tyto projekty navazuje.

Kurzu se letos účastní sedmičlenná česko-japonská skupina. Během týdne se seznámí se základními tanečními principy a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Čekají je improvizační cvičení, budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, k hledání vlastního pohybového slovníku.

Výsledky jejich práce uvidíme v pátek 18. července ve 14 hod. v hlavní hale budovy FDU a svou choreografii představí i ve čtvrtek 24. července večer v rámci závěrečné party v Parkhotelu Plzeň.

/

This is the first time ArtCamp offers the Body, movement, dance course led by MgA. Kateřina Bednařová and also the very first time it offers a dramatic art course in general. One week intensive workshop will present dance as a means of expression which consists of three basic principles - space, time and movement. This course is on the ArtCamp list of courses for a reason - the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art has recently realized several projects that connect fine arts and dramatic arts in a very unique way. ArtCamp continues in the same direction.

A Czech-Japanese group of seven participants is taking the course this week. They will get to know the basic dancing principles and will explore the possibilities to express themselves through the art of dancing. Through improvising exercises they will become aware of their bodies, they will test their physical possibilities and improve their technical capability. At the same time, they will find and develop their own ways of expression through movement.

Don´t miss the final presentation of their work on Friday 18 July at 2 p.m. in the main hall of our school. They will also introduce their choreography at the final party on 24 July night at Parkhotel Pilsen.ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec, body, movement, dance
vedoucí kurzu MgA. Kateřina Bednářová / leader of course MgA. Kateřina Bednářová

ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance

ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance
vedoucí kurzu MgA. Kateřina Bednářová / leader of course MgA. Kateřina Bednářová

 ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance


ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance


ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance


ArtCamp 2014, Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance

Žádné komentáře:

Okomentovat