středa 2. července 2014

ArtCamp 2014 info


Desátý ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp se koná pod záštitou ředitele společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Jiřího Suchánka. 

The tenth ArtCamp international summer school of art will take place under the auspices of the Pilsen 2015 director Jiří Suchánek.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/scroll down for English/

Tak už je to tady. ArtCamp 2014 začne za několik dní. Kdo se stihl včas přihlásit se už jistě těší na inspirativní čas strávený na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Budeme kreslit, malovat, fotografovat v ateliéru i v terénu, navrhovat loga a plakáty, vyrábět a dekorovat předměty z porcelánu, ilustrovat povídky, tvořit komiksy, ručně vázat knihy, vyzkoušíme si různé role před i za kamerou, budeme tvořit, hledat inspiraci, zdokonalovat svůj talent.

Někteří z vás se přijedou připravit na talentové přijímací zkoušky, pro jiné budou letní umělecké kurzy zpestřením letních prázdnin či dovolené. Možná vás nalákaly některé z letošních novinek - nově budeme letos tvořit animované filmy, navrhovat design hraček, nábytku a počítačových her. Příznivci umění dalekého Japonska se už jistě těší na dva kurzy japonských technik dřevotisku. A úplně poprvé budeme letos tančit. Ano, budeme zkoumat možnosti našich těl, vyjadřovat se prostřednictvím pohybu a zkoumat základní principy tance.

Ve třech červencových týdnech proběhne 38 uměleckých kurzů, kterými projde téměř 500 účastníků včetně více než stovky zahraničních, kteří přijedou např. z USA, ze Slovenska, Japonska, Polska, Německa, Itálie, Španělska, Francie a Ruska. Výuku povedou pedagogové FDU a čeští i zahraniční hostující umělci. Zahraničních hostů bude letos 9 a přijedou z USA, Polska, Německa a Portugalska. 

Desáté výročí je třeba oslavit, a proto jsme pro účastníky navíc připravili atraktivní program pro volný čas, který zahrnuje přednášky, večery s promítáním, PechaKucha nights, ale i pikniky, výlety a mnoho dalšího. Zlatým hřebem letní školy bude závěrečná party, na které budeme slavit společně s Mezinárodní letní jazykovou školou, která má letos 25. výročí. Připravujeme zajímavý program a už teď můžeme prozradit, že se můžete těšit na fashion show, která představí výsledky třítýdenního soustředění amerických studentek v kurzu fashion designu a také vybrané práce studentek FDU. Party se koná ve čtvrtek 24. července 2014 od 20 hod. v plzeňském Parkhotelu. 

Těšíme se na vás!

Here it comes. ArtCamp 2014 will start in just a few days. Those who signed up in time are no doubt looking forward to the inspirational time spent at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art in Pilsen. We will draw, paint, photograph in a studio and outdoors, design logos and posters, make and decorate porcelain objects, illustrate stories, create comics, bind books, try different roles behind and in front of the camera, we will create, seek inspiration and improve our talents.
.
Some of you will come to get ready for talent entrance exams, others will take ArtCamp courses as a creative part of their holidays or time off work. Maybe you are coming to try some of this year´s new courses - we will make animated films, design toys, furniture and computer games. Those who like the art of Japan will appreciate two courses focused on traditional Japanese woodblock printing. And we will dance. For the first time in ArtCamp history. Yes, we will explore the possibilities of our bodies, express ourselves through movement and explore the basic dancing principles. 

38 art courses with almost 500 participants including a hundred international ones will take place in three July weeks. We will welcome participants from the USA, Slovak Republic, Japan, Poland, Germany, Italy, Spain, France, Russia and other countries. They will work together with Czech participants on courses led by Czech and 9 visiting international artists who are coming from the USA, Poland, Portugal and Germany. 

The tenth anniversary is a good reason to celebrate. Therefore we have prepared a very attractive free-time program which includes lectures, movie nights, PechaKucha nights and also picknicks, trips and much more. The final party will be the cherry on top. We will celebrate together with the International Summer Language School which celebrates its 25th anniversary. We are preparing an interesting program but what we can reveal right now is that you can look forward a fashion show which will present the results of a three-week fashion design program for Miami University students and selected works by the students of our faculty. The party will take place on Thursday 24 July from 8 p.m. in Parkhotel Pilsen.


We look forward to meeting all of you soon!Žádné komentáře:

Okomentovat